Çocuk Koruma Kurulu

Çocuk Koruma Kurulu
S.No Adı-Soyadı
1 Dr. Öğrt. Üyesi Özgün PARASIZ
2 Doç. Dr. Ayfer SAYIN
3 Dr.Öğrt.Üyesi Şermin AĞRALI ERMİŞ
4 Alperen HALICI 
5 Ayşe ÇİFTÇİ