Yönetim Kurulumuz

Yönetim Kurulu Asil Üyeler Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
S.No Adı-Soyadı S.No Adı-Soyadı
1 Oktay ÇİMEN 1 Derviş AYDOĞAN
2 Ahmet YAPRAK 2 Ümit ÖZTÜRK
3 Cemil ÜNLÜ 3 Alp SERGİCİ
4 Selami AKTEPE 4 Cem UĞURLAŞ
5 Gizem AKTAŞ 5 Ahmet ARIK
6 Aylin AKSU 6 Uğur ALPARSLAN
7 İsmail Hakkı ESEN 7 Çağatay YILDIZ
8 Cüneyt KÖSE 8 Atilla YILDIRIM
9 Dergah Mansur ALKAN 9 Gülfem Sezen BALÇIKANLI
10 Nadir SOLAK 10 Yasin GÜLBURUN
11 Deniz KIYAK 11 Seyfi SAVAŞ
12 Mustafa AKGÜN 12 Fatih SÖYLEMEZOĞLU
13 Fuat KULA 13 Bahtiyar SEZEN
14 Ali MERT 14 Muzaffer AYDOĞAN
15 Tuğrul HAZİNE 15