Yönetim Kurulumuz
Yönetim Kurulu Asil Üyeler Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
S.No Adı-Soyadı S.No Adı-Soyadı
1 Oktay ÇİMEN

2 Ahmet YAPRAK 1 Alp SERGİCİ
3 Cemil ÜNLÜ 2 Cem UĞURLAŞ
4 Derviş AYDOĞAN 3 Ahmet ARIK
5 Gizem AKTAŞ 4 Uğur ALPARSLAN
6 Aylin AKSU 5 Atilla YILDIRIM
7 İsmail Hakkı ESEN 6 Gülfem Sezen BALÇIKANLI
8 Cüneyt KÖSE 7 Yasin GÜLBURUN
9 Dergah Mansur ALKAN 8 Seyfi SAVAŞ
10 Nadir SOLAK 9 Fatih SÖYLEMEZOĞLU
11 Deniz KIYAK 10 Bahtiyar SEZEN
12 Mustafa AKGÜN 11 Muzaffer AYDOĞAN
13 Fuat KULA

14 Ümit ÖZTÜRK

15 Tuğrul HAZİNE