Ligde Oynama Hakkının Devri ile ilgili duyuru

Liglerde yer alan kulüplerimizin dikkatine
Yarışma Talimatımızın 15. maddesinde yer alan Ligde Oynama Hakkının Devri ile ilgili işlemler 18 Ekim 2018 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.Bu Tarihten sonraki başvurular işleme alınmayacaktır.  Önceki başvurularda kulüpler eksik evraklarını tamamlamadığı taktirde Ligde Oynama Hakkının Devri yapılmayacaktır.
 
Süper Lig Devir Bedeli: 6.000(altıbin)
1. Lig Devir Bedeli      : 4.000(dörtbin)
2. Lig Devir Bedeli      : 3.000(üçbin)
3. Lig Devir Bedeli      : 2.000(ikibin)
 
GEREKLİ EVRAKLAR:
DEVREDEN KULÜP: 
1-Kulüp imzalı ve mühürlü başvuru dilekçesi
2-Genel Kurul Kararı(Genel Kurul ve Spor Kulübü dernek tüzüğü bu hususlarda yetki vermişse Yönetim Kurulu Kararı yeterlidir.)
DEVRALAN KULÜP:
1-Kulüp imzalı ve mühürlü başvuru dilekçesi
2-Genel Kurul Kararı(Genel Kurul ve Spor Kulübü dernek tüzüğü bu hususlarda yetki vermişse Yönetim Kurulu Kararı yeterlidir.)
3-Kulüp Bilgi Formu (GHSİM Onaylı)
4-Devir Bedeli Dekontu
 
Yukarıda belirtilen evrakların 18 Ekim 2018 tarihine kadar Federasyonumuza gönderilmesi gerekmektedir.
12.10.2018

Diğer Haberler