Teknik Kurul

TEKNİK KURUL  
ADI SOYADI ÜNVANI
Ali KORKMAZ Kurul Başkanı
Öğr.Gör.Dr. Vedat ERİM üye
Halil ADAK üye 
Bayramali YILDIZ üye 
Merve MENGE üye 
Safa AVCI üye 
Uğur AKSOY üye 
Gültekin KARTOĞLU üye 
Recep Bezenmiş üye
Gökmen Öcal üye